Puolueettomalta ja luotettavalta taholta hankittu kirjallinen arvio kiinteistön arvosta perustuu asunnon sen hetkiseen kuntoon ja alueen markkinatietoon. Asuntomarkkinoiden yleinen kehitys ja yksittäisten asuinalueiden hintakehitys voivat poiketa paljonkin toisistaan. Arvioidessa kohdetta on tärkeää tuntea mys asunnon tila ja taloyhtiön tilanne.Miksi sitten pitäisi hankkia asunnon hinta-arvio eli kirjallinen kiinteistön arviointi. Syitä on monia: esimerkiksi kun kodin myynti tulee ajankohtaiseksi. Varsinkin jos remontteja on tulossa, kannattaa kysyä neuvoa asunnon oikeaan myyntiajankohtaan ja hankkia kirjallinen arvio asunnon hinnasta eli kiinteistön arviokirja.

kiinteistöarvioKiinteistötarina LKV toteuttaa Tampereella asunnon ja kiinteistön hinta-arvion huolellisesti ja asiakaslähtöisesti. Kirjallinen arvio asunnon hinnasta on tarpeen useissa eri tilainteissa. Olemme koonneet sivulle perustietoa asiasta.

Puolueeton ja luotettava kiinteistö- ja asuntoarvio perustuu aluetta koskevaan markkinatietoon ja kohteen kuntoon. Asuntomarkkinoiden yleinen kehitys ja yksittäisten asuinalueiden hintakehitys voivat erota toisistaan. Arvioidessa kohdetta on tärkeää tuntea myös taloyhtiön tilanne ja asunnon kunto.

Syitä hankkia asunto- tai kiinteistönarviokirja on useita. Yleisin tilanne on kodinmyynnin tullessa ajankohtaiseksi. Varsinkin jos on edessä remontteja, kannattaa kysyä neuvoa asunnon oikea-aikaiseen myyntiin. Myyntiä varten Kiinteistötarinan välittäjältä saa kohteen arviokäynnillä ilmaisen suullisen arvion hinnasta sekä suunnitelman myynnistä. On myös tilanteita, jolloin kodista tarvitaan kirjallinen arviokirja asunnon arviointia varten.

Pankille

Pankki voi kysyä kirjallista arviokirjaa esimerkiksi uuden lainan vuoksi tai mikäli mahdollisen takauksen vapauttaminen on ajankohtaista. Asiassa kannattaa myös itse olla aktiivinen, jos aikaa kodin ostosta on kulunut jo vuosia, tai jos kohteessa on suoritettu remonttia. Täten kohteen arvo on todennäköisesti noussut ja pankille on hyvä toimittaa ajantasainen tieto omaisuuden arvosta.

Sijoittajalle

Myös asuntosijoittajat voivat hyötyä ajantasaisesta asunnon kirjallisesta arviosta optimoidessaan mahdollista velkavipuaan sijoituksissaan. Yrittäjille ajantasainen ja vahvistettu kirjallinen arvio omaisuudesta voi olla myös tarpeen kirjanpitoa varten.

Perhe- ja perintöoikeuden tueksi

Kiinteistö on usein merkittävä omaisuuserä, johon useammalla taholla saattaa olla intressi. Kiinteistön arviointi tehdäänkin ulkopuolisen asiantuntijan kuten laillistetun kiinteistönvälittäjän toimesta esimerkiksi perunkirjoituksen, perinnönjaon, osituksen tai kiinteistöriidan yhteydessä. Kirjallinen arviokirja asunnosta tai kiinteistöstä on myös tarpeen silloin kun tehdään sukulaiskauppoja mahdollisesti alle käyvän hinnan. Omaisuuden myyminen liian alhaisella kauppahinnalla tulkitaan lahjaksi. Jos omaisuus on myyty käypää arvoa alhaisemmalla hinnalla, ostaja voi joutua maksamaan lahjaveroa. Koska käyvällä arvolla tarkoitetaan todennäköistä luovutushintaa, määritetään asunnon tai kiinteistön käypä arvo ensisijaisesti kohdetta koskevien kauppahintatietojen perusteella. Verohallinnon päättäessä kohteen käypää arvoa, on puolueettoman ammattilaisen eli laillistetun kiinteistönvälittäjän lausunto omaisuuden käyvästä arvosta vahva osoitus asiasta.

Kuolinpesä syntyy, kun henkilö kuolee. Monesti kuolinpesissä on kiinteistöjä. Kiinteistöille määritetään arvo silloin, kun vainajan jälkeen laaditaan perukirjaa. Perukirja toimii verottajan suuntaan veroilmoituksena, jonka perusteella perintöverot määrätään. Samalla perukirja toimii perinnönjaon pohjana. Usein tässä vaiheessa laillistettu kiinteistönvälittäjä arvioi kuolinpesän kiinteistöomaisuuden kirjallisella arviolla.

Kun avioeroa koskeva asia on tullut käräjäoikeudessa vireille, voivat puolisot vaatia omaisuutensa jakamista eli ositusta. Avioliiton päättyessä myös kiinteistöt tulevat osituksen piiriin ja niiden arvioittaminen kannattaa hoitaa puolueettomasti ja kirjallisesti. Vaikka ositus ei si­nänsä ole pakol­linen, on se kui­tenkin suosi­telta­vaa tehdä. On huomioitavaa, että osituksen piiriin kuuluu rajoitetusti myös avioeron jälkeen saatu omaisuus. Esi­mer­kiksi sijoi­tusasunnon vuok­ratulosta saatu tuotto kuuluu osituksen piiriin avio­eron vireille tu­lon ja osi­tus­sopi­muk­sen al­lekir­joit­tami­sen väli­senä aikana.

Yksinmyyjille

Kodin, varsinkin asunto-osakkeen, myyminen itse kasvattaa suosiotaan. Mikäli on aikaa ja halua perehtyä asuntokaupan perusteisiin, on asunnonmyynti ilman välittäjää vaihtoehto. Yksi oleellisimmista asioista yksinmyynnissä onnistumiseen on onnistunut hinnanasetanta. Sen vuoksi sinun kannattaa pyytää ammattilaisen tekemä asunnon hinta-arvio silloinkin, kun haluat myydä asuntosi itse. Se antaa varmuuden onnistumisesta heti alun markkinointiin ja tukee asunnon yksinmyyjää myös hintaneuvotteluissa.

Kiinteistötarina tarjoaa Tampereella asunto- ja kiinteistöarvion luotettavasti ja puolueettomasti osto-, myynti- ja vuokraustilanteissa, perinnönjaon ja osituksen yhteydessä, vakuus- ja yritysjärjestelyissä sekä verotusta varten.

Kiinteistötarinan arviohinnast:
  • Kirjallinen arvio, osakkeet
    hinta: 270 euroa + asiakirja- ja matkakulut (jos kohde yli 30 km Tampereelta)
  • Kirjallinen arvio, kiinteistö
    hinta: 420 euroa + asiakirja- ja matkakulut (jos kohde yli 30 km Tampereelta
  • Sähköposti arvio (suppeampi arvio toteutuvasta kauppahinnasta ilman käyntiä kohteessa, ei asiakirjoihin tutustumista)
    hinta: 190 euroa

Ota yhteyttä tampere(at)kiinteistotarina.fi, soittamalla numeroon 040 776 0538 tai tällä lomakkeella.